Itaca Publishing House este o editură care publică exclusiv cărți electronice și audiobooks.

Considerăm că acesta este viitorul cărții și dorim astfel să venim în întâmpinarea atât a scriitorilor cât și a cititorilor cu facilități tehnologice.

Manuscrisele primite la editură vor fi evaluate de către Consiliul editorial și, în funcție de valoarea literară, vor primi sau nu acceptul de publicare. Nu este o editură strict comercială, așadar nu va publica tot ce i se propune însă, pentru ceea ce editează, există costuri și se plătesc taxe, deci și autorii trebuie să contribuie material.

Autorii vor trimite la adresa de email itacapublishinghouse@gmail.com manuscrisul în format word, neprelucrat, format A4, caractere Times New Roman, corp literă de 12, la un rând, obligatoriu cu diacritice, împreună cu biografia literară, fotografia personală și o scurtă prezentare a cărții propusă spre publicare.

Detaliile contractuale se stabilesc individual.

Asigurăm tehnoredactare, corectură, copertă, ISBN, prefață, creare de epub și audiobook, promovare și comercializare.

Pentru că termenul “corectură” nu înseamnă reeditarea documentului, nu vor fi luate în considerare manuscrisele în care abundă spațiile multiple între cuvinte, spațiile înainte de semnele de punctuație, lipsa diacriticelor sau folosirea în mod greșit a acestora, precum și greșelile gramaticale.

Nu se preiau manuscrise “gata tehnoredactate și corectate” de către autorii înșiși ori alte persoane. Itaca Publishing House își asumă numai propria muncă, iar autorii conținutul lucrării.

Cărțile publicate la Itaca Publishing House vor beneficia de o semnalare de apariție, publicată în revista Itaca, revistă care are peste 1000 de cititori pe apariție.

Fiecărui autor publicat la Itaca Publishing House i se va face o pagină de autor pe site-ul www.bibliotecadiaspora.eu site care are peste 500 de accesări zilnic.

 

Costuri:

  • tehnoredactarea documentului + copertă (opțional) + ISBN + realizare epub = 200 euro (până în 100 de pagini); 1 euro/pagina (pentru ce depășește 100 de pagini)
  • corectură = de la 50 eurocenți/pagina
  • prefață (opțional) = 100 euro (2-3 pagini)
  • găzduire pe site-ul editurii în vederea comercializării = gratuit
  • Semnalare apariție carte, publicată în revista Itaca = gratuit
  • promovare = gratuit
  • crearea unei pagini de autor = gratuit
  • realizarea de audiobook = 2 euro/pagina

Notă: prețurile de comercializare se stabilesc de comun acord (nu mai puțin de 3 euro/download și nu mai mult de 10 euro/download), iar veniturile se împart între editură și autor, 50% pentru editură și 50% pentru autor, fiecare plătindu-și taxele aferente. Autorii vor avea acces la situația vânzărilor propriilor cărți.

Notă 2: prețurile se referă la pagină A5, în word, caracter Times New Roman, corp literă de 12, la un rând.