Itaca Publishing House este o editură care publică atât cărți în format electronic și audiobook, cât și pe suport de hârtie.

Manuscrisele primite la editură vor fi evaluate de către Consiliul editorial și, în funcție de valoarea literară, vor primi sau nu acceptul de publicare. Nu este o editură strict comercială, așadar nu va publica tot ce i se propune însă, pentru ceea ce editează, există costuri și se plătesc taxe, deci și autorii trebuie să contribuie material.

Autorii vor trimite la adresa de email itacapublishinghouse@gmail.com manuscrisul în format word, neprelucrat, format A4, caractere Times New Roman, corp literă de 12, la un rând, obligatoriu cu diacritice, împreună cu biografia literară, fotografia personală și o scurtă prezentare a cărții propusă spre publicare.

Detaliile contractuale se stabilesc individual.

Asigurăm tehnoredactare, corectură, copertă, ISBN, prefață, creare de e-Book și audiobook, tipărire, promovare și comercializare.

Pentru că termenul “corectură” nu înseamnă reeditarea documentului, nu vor fi luate în considerare manuscrisele în care abundă spațiile multiple între cuvinte, spațiile înainte de semnele de punctuație, lipsa diacriticelor sau folosirea în mod greșit a acestora, precum și greșelile gramaticale. Dacă scriitorul nu-și respectă munca, de ce am face-o noi?

Nu se preiau manuscrise “gata tehnoredactate și corectate” de către autorii înșiși ori alte persoane. Itaca Publishing House își asumă numai propria muncă, iar autorii conținutul lucrării.

Cărțile publicate la Itaca Publishing House vor beneficia de o semnalare de apariție, publicată în revista Itaca, revistă care are peste 1000 de cititori pe apariție.

Fiecărui autor publicat la Itaca Publishing House i se va face o pagină de autor pe site-ul www.bibliotecadiaspora.eu site care are peste 500 de accesări zilnic.

Notă:
– prețurile de comercializare pentru e-Bookse stabilesc de comun acord (nu mai puțin de 3 euro/download și nu mai mult de 6 euro/download), iar veniturile se împart între editură și autor, 50% pentru editură și 50% pentru autor, fiecare plătindu-și taxele aferente.
– prețurile de comercializare pentru varianta print vor fi nu mai puțin de 5 euro per exemplar și nu mai mult de 10 euro per exemplar.

Autorii vor avea acces la situația vânzărilor propriilor cărți.