PENTRU AUTORI ROMÂNI                            FOR ENGLISH SPEAKING AUTHORS

Itaca is a publishing house that publishes books in electronic, audiobook and paper formats.

English books publishing offer:

100 copies up to 300 pages – starting from € 500.00 (A5 format, glossy color cover, black and white interior, Times New Roman font, font size 12, space 1.15 line.)

We provide cover (3D optional), technical editing, printing, eBook, website & bookshops merchandising.

For other publishing features contact us for a personalized price.

The author will receive 20 copies and 50% from sale price.

13 copies of each published book will go to The National Libraries and University Libraries in UK and Ireland.

All manuscripts or information requests should be sent to: publishing@itaca.ie

 

 

FOR ENGLISH SPEAKING AUTHORS                            PENTRU AUTORI ROMÂNI

Itaca Publishing House este o editură care publică atât cărți în format electronic, audiobook cât și pe suport de hârtie.

Manuscrisele primite la editură vor fi evaluate de Consiliul editorial și, în funcție de valoarea literară, vor primi sau nu acceptul de publicare. Nu este o editură strict comercială, așadar nu va publica tot ce i se propune însă, pentru ceea ce editează, există costuri și se plătesc taxe, deci și autorii vor contribui material, iar prețul de pornire este de 500 euro, în funcție de caracteristicile cărții.

Autorii vor trimite la adresa de email publicare@itaca.ie  manuscrisul în format word, neprelucrat, format A4, caractere Times New Roman, corp literă de 12, la un rând, obligatoriu cu diacritice, împreună cu biografia literară, fotografia personală și o scurtă prezentare (sinopsis) a cărții propusă spre publicare.

Detaliile contractuale se stabilesc individual.

Asigurăm în preț tehnoredactare, corectură, copertă (opțional 3D), ISBN, creare de e-Book și audiobook, tipărire, promovare și comercializare (cele în limba română pe site-ul editurii, iar cele în/și în limba engleză și în câteva librării din Irlanda).

Pentru că termenul “corectură” nu înseamnă reeditarea documentului, nu vor fi luate în considerare manuscrisele în care abundă spațiile multiple între cuvinte, spațiile înainte de semnele de punctuație, lipsa diacriticelor sau folosirea în mod greșit a acestora, precum și greșelile gramaticale. Dacă scriitorul nu-și respectă munca, de ce am face-o noi?

Nu se preiau manuscrise “gata tehnoredactate și corectate” de către autorii înșiși ori alte persoane. Itaca Publishing House își asumă numai propria muncă, iar autorii conținutul lucrării.

Concepția copertei va fi a editurii, care propune 2-3 variante autorului.

Cărțile publicate la Itaca Publishing House vor beneficia de o semnalare de apariție în revista Itaca, revistă care are peste 1000 de cititori la fiecare număr.

Notă:
– prețurile de comercializare pentru e-Book se stabilesc de comun acord (nu mai puțin de 3 euro/download și nu mai mult de 6 euro/download), iar veniturile se împart între editură și autor în procente care vor fi discutate individual, fiecare plătindu-și taxele aferente.
– prețurile de comercializare pentru varianta print vor fi nu mai puțin de 5 euro per exemplar și nu mai mult de 12 euro per exemplar, iar veniturile se împart, de asemenea, în proporții negociabile.

Nu se realizează tiraje mai mici de 100 de exemplare, din care 10 îi revin autorului, 13 se trimit la fondul de carte al Bibliotecilor Naționale și Universităților din UK și Republica Irlanda, 7 rămân în fondul editurii pentru promovare, iar diferența se comercializează prin librăria virtuală a editurii, la târgurile de carte sau evenimente culturale. Dacă autorul dorește mai multe exemplare de autor, acestea i se vor scădea din drepturile de autor sau le poate achiziționa la jumătate de preț + taxele poștale.