Concurs de manuscrise (poezie și proză)

Itaca Publishing House, editură înregistrată la Dublin, organizează concurs de manuscrise în vederea publicării.

Condiții:

     1. Manuscrisul să nu fi fost publicat anterior (nici măcar în format electronic).

    1. Se trimite manuscrisul în nume propriu, în limba română, fără imagini, format word, neprelucrat, obligatoriu cu diacritice, format A4, Times New Roman, la un rând, corp literă 12 la adresa itacapublishinghouse@gmail.com până pe data de 15 septembrie 2022.
    2. Documentul trebuie să fie însoțit de o scurtă prezentare a autorului, o fotografie personală și o prezentare a cărții (sinopsis). Se menționează numele real și pseudonimul literar.
    3. Email-ul trebuie să aibă ca titlu numele autorului, numele cărții și specificația poezie sau proză.
    4. Toate costurile publicării vor fi suportate de editură.
    5. Cărțile selectate (una de poezie și una de proză) vor fi tipărite, în prima fază, într-un tiraj de 130 exemplare, tirajele ulterioare nedepășind 1000 exemplare, decât în baza unui act adițional semnat de ambele părți.
    6. Din primul tiraj, autorul va primi 20 exemplare, 6 vor fi trimise la Bibliotecile Naționale din UK și Irlanda, iar 4 vor rămâne în fondul editurii. Celelalte 100 se vor vinde prin Librăria editurii, târguri de carte și evenimente culturale, iar drepturile de autor vor reprezenta un procent de 50% (minus comisioanele de tranzacție).
    7. Prețul de comercializare, atât în format print cât și eBook, va fi stabilit de editură.
    8. Concepția copertei va fi a editurii.
    9. Durata contractului va fi de 5 ani.
    10. Cărțile vor apărea până la jumătatea lunii noiembrie și vor fi lansate la Târgul de carte Gaudeamus din București și în cadrul Întâlnirilor Itaca de la Dublin.
    11. Pot participa la concurs autori publicați sau debutanți, cu vârsta de peste 18 ani, de oriunde ar trăi pe acest pământ.
    12. Înscrierea în concurs și transmiterea datelor reprezintă acceptul de publicare, în cazul selectării manuscrisului.
    13. Odată trimis, nu se poate retrage manuscrisul din concurs.
    14. Nu se dau explicații pentru selectarea sau neselectarea manuscriselor.
    15. Răspunderea pentru conținutul manuscriselor revine exclusiv autorilor.
    16. Nerespectarea condițiilor de concurs atrage după sine descalificarea manuscriselor.
    17. Rezultatele se vor da pe 1 octombrie.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *