joi spre miercuri, volum de poezie semnat Dorina Șișu

Reeditarea acestui volum de poezie al Dorinei Șișu reprezintă un eveniment editorial pentru Itaca Publishing House, fiind edificator pentru poezia contemporană modernă, autoarea abordând stilul liber, nonconformist fără a se sluji de cuvinte mari ori trivialități, fără a deborda de scene vulgare (rețetă a unui succes iluzoriu, din păcate, în critica actuală), instrumentele poetei Dorina Șișu folosindu-se mai degrabă de stări, trăiri și situații în care te pune viața, instrumente mai greu de deprins și folosit de omul simplu, cu atât mai puțin de cel ce vrea să scrie poezie fără a simți în ce constă poezia. De aceea Dorina Șișu reușește un volum de poezie cu puternic impact nu numai asupra cititorului instruit, ci și a celui atent la viață și la evenimentele care-i influențează existența în timp și profund. Locurile, în poezia Dorinei Șișu, reprezintă numai mijloace de situare a poveștilor, întâmplărilor care constituie tema fiecărei poezii, omul și trăirile lui. Chiar dacă poezia Dorinei pare a veni din interior, din propriile-i trăiri, nu este așa. Poeta vede, simte și asimilează trăirile omului, în general, ale omenirii, și le asumă, le interiorizează, apoi le redă lumii sub formă de poezie, eliberate de surplus, definite clar și oarecum gata trăite, astfel încât cititorul să le absoarbă firesc, simțind că-i aparțin întrucâtva, găsindu-și loc într-un ungher al sufletului.

Despre acest volum, criticul Al. Cistelecan spunea: “Afecte întoarse în resentiment, poemele Dorinei (n.n. Șișu) sunt o poetică reactivă, un răspuns la acuitatea strivirii.” În timp ce Mircea Petean vede astfel lucrurile: “Sublim este faptul că poeta își asumă umanitatea, așa ulcerată cum e ea, cu o tărie de caracter înscrisă în gena supraviețuirii naivilor dintotdeauna, dar și cu certitudinea că mari modificări nu se vor produce curând…”

Prima ediție a acestui volum a apărut în anul 2017, la Editura Limes din Cluj, ediția de față, în format electronic (ePub), dorindu-se a ajunge mai lesne la cât mai mulți cititori.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *